life4you

en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 


سخن بزرگان
1225

ما خیلی کم به چیزی که داریم فکر میکنیم ، در حالی که دائما در فکر چیزهایی هستیم که نداریم .    شوپنهاور

کسی که میتواند انجام میدهد و کسی که نمیتواند انتقاد میکند .                                              جرج برنارد شاو

لحظه هایمان را به دنبال خوشبختی گذراندیم ، غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .         علی شریعتی

زمانی که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی هم کامل و منور شد.                                  بودا

برای اداره ی خودت از سرت استفاده کن و برای اداره دیگران از قلبت .                                دالایی لاما

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.                                                     جانسون

دانش کافی نیست ، باید به دانسته ها ی خود عمل کنیم .                                                    ناپلئون هیل

من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم.                                                           سقراط

کسی که از خود در شگفت نیست معجزه معنایی ندارد .                                                    اشنباخ

هرچه به طبیعت بیشتر نزدیک شوی زیباتر زندگی میکنی .                                               نیما یوشیج

 
PreviousNext

Sample Picture 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.