life4you

en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 


2058
صفحه اصلی
a, b, c, d
online, builder, online builder
 
 
 

نام تونیزدرفهرست خداست

...یادم باشد


زندگی زیبا

خداوند همه ی ما را دوست دارد و درک مي کند

 منظورم از ما ، من و توست

مهرباني او همه را کفايت مي کند
 از پير و جوان گرفته
تا افراد تنها و ناتوان
از تند خويان تا متکبران

عشق او حد و مرزي نمي شناسد
پس هرگز گمان مکن که مورد رحمت او واقع نمي شوي ؛

 مهم نيست که چه کسي هستي يا چه شغلي داري
 نام تو نيز در فهرست خداست


یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد که دیگران را دوست بدارم  انگونه که هستند نه انگونه که میخواهم باشند

یادم باشد هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم

که من اگر خود با خویشتن اشتی نکنم هیچ شخصی نمیتواند مرا با خود اشتی دهد
دیر یا زود

 تجربه زندگی به ما می آموزد که

در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگریست که
اورا هرگز نمی شناسی

گاه ممکن است سالها با کسی زندگی کنی
 اما تمام زوایای وجودش را نشناسی
آدم‌ها مانند کتابی نخوانده هستند

 بعضی از این آدم‌ها را حتی با چندین بار خواندن هم
نمیفهمی

 و بعضی ها را تنها با خواندن اولین صفحه میشناسی
بعضی ها جلدهای زیبا دارند و محتوای نه چندان زیبا

 و بعضی ها مانند کتابهای عتیقه ،نخوانده قیمت دارند 

زندگی هدفمند


آیا می دانید منظور از زندگی هدفمند چیست؟ برای داشتن  یک زندگی هدفمند  باید چه کارهایی انجام دهید؟ چگونه می ‌توانید از بی‌ هدفی در زندگی خلاص شوید؟ شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟ قطعاً شما هم برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟

خداوند تمام عالم هستی را با هدف خلق کرده و در عالم هیچ موجودی نیست که بی‌ هدف باشد و همه چیز از روی هدف و برنامه ‌ریزی است، خداوند حتی برای ریزترین ذرات، هدف مشخص کرده و تمامی ذرات و موجودات از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. پس محال است انسان که اشرف مخلوقات است بی ‌هدف باشد


PreviousNext

Sample Picture 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.